Kommer det en ny spellag eller görs den gamla om?

Sedan den 1 januari 2019 har en ny spellag funnits för den svenska spelmarknaden, både när det kommer till spelbolag och casinon, men efter att omvärlden har förändrats kan spellagen förändras med tiden. Frågan är om det kommer en helt ny spellag eller om man bara gör om den tidigare spellagen, och hur kommer en sådan förändring i sådana fall att se ut? Det är en fråga som i dagsläget saknar ett entydigt och självklart svar.

För att kunna peka på förändringarna i den eventuellt nya spellagen kommer vi först att gå igenom historien bakom den nuvarande spellagen, och vad den egentligen innebär. Den har inte mer än ett par år på nacken, efter att den infördes i samband med omregleringen den 1 januari 2019.

Då fick myndigheten Spelinspektionen också ett stort uppdrag, i att kontrollera alla aktörer som ville beviljas en licens, både i samband med ansökningarna men också under tiden som dessa spelbolag eller casinon var verksamma i Sverige. För att få behålla sin licens krävs att ett spelbolag följer regelverket även löpande, inte bara i samband med att licensen ska beviljas.

Spelinspektionen har haft ett antal verktyg till sin hjälp för att stävja problematik på den svenska spelmarknaden, inom ramarna för spellagen. Det har bland annat inneburit ekonomiska sanktioner i form av böter mot aktörer som inte har levt upp till kraven. Men hur ser då dessa krav ut?

Coronapandemin har förändrat spellagen tillfälligt

När omregleringen av spelmarknaden i Sverige skedde den 1 januari 2019 var ambitionen att få en större insyn och kontroll över spelandet i Sverige, för att därigenom kunna hjälpa problemspelare och undvika att fler fastnade i spelmissbruk och annat. Men det har också funnits andra drivkraft från statligt håll.

Alla spelbolag med licens i Sverige behöver skatta på sina vinster i Sverige, varpå omregleringen också har renderat i stora skatteintäkter för den svenska staten. Dessa skatteintäkter är beroende av att spelbolagen gör vinster, eftersom det är skatt på vinsten som betalas till staten.

Men Spelinspektionens stora uppdrag har hela tiden varit insyn och kontroll, där det finns andra delar som också är viktiga i det uppdraget. Det kan exempelvis röra åtgärder mot spelfusk eller matchfixning, som är ett problem som har fått större grepp på den svenska idrottsrörelsen.

Initialt fanns det ett ganska tufft regelverk att följa för aktörerna som ville söka licens i Sverige, men faktum är att den svenska spellagen på regeringsbeslut har blivit allt tuffare de senaste åren, även efter att regleringen trädde i kraft. Detta sedan coronapandemin svepte över hela världen och förändrade flera samhällen i grunden. Förutsättningarna har sett annorlunda ut under pandemin.

Tidigt flaggade den svenska regeringen för att det skulle kunna uppstå stora problem med spelande när fler människor nu jobbade hemifrån, och fler hade mer tid för sig själva i sin ensamhet. Det är faktorer som kan resultera i problemspelande om det vill sig illa. För att försäkra sig om att så få som möjligt föll in i spelmissbruk valde regeringen att införa tillfälligt skärpa regler inom spellagen i Sverige.

Dessa regelskärpningar har egentligen varit flertalet och har främst handlar om begränsningar av spel, någonting som har gjort att spelbolagen har lägre intäkter, men också att spelare har kunnat spela mindre. Det gäller oavsett om det är poker, casino eller ren betting. Vidare har man exempelvis inte kunnat erbjuda sina kunder lika stora och attraktiva bonusar som tidigare, någonting som har drabbat konsumenten som gärna får ett mervärde när hen registrerar sig på en spelsajt.

Regelskärpningarna kan bli permanent lag

Det återstår att se vilka förändringar som kommer att ske på den svenska spellagen permanent. En del menar på att regelskärpningarna under corona har öppnat upp för permanenta förändringar av spellagen – eller rent av en helt ny spellag. Det mesta pekar i riktningen att en ny spellag skulle vara betydligt tuffare än den som råder för närvarande.

Men å andra sidan har spelbolagens branschorganisation tydligt propagerat för en annan, mindre strikt spellag eftersom det skulle stärka möjligheterna att behålla spelarna på spelbolag och casinon med svensk licens. Det finns nämligen en tydlig trend som säger att många svenskar nu spelar hos utländska casinon och spelbolag. Dessa är svåra att konkurrera med under nuvarande svenska spellag, menar aktörer med svensk licens.

Casinon utan den svenska spellicensen finns det massvis av och många svenska spelare vänder sig helt enkelt hellre utomlands, där kraven på aktörerna är färre och reglerna mindre snåriga. I slutändan gör det att casinon utan svensk licens ofta är mer attraktiva och fördelaktiga att spela hos för svenska spelare. Där är bonusarna högre, begränsningarna färre och variationen större. Det gör många gånger spelupplevelsen bättre.

Det återstår att se hur den svenska spellagen kommer att se ut framöver och om coronapandemins regelskärpningar blir permanenta i någon form. Den 14 november 2021 släpper många av regelskärpningarna som har funnits under pandemin och kommande månader blir således avgörande för hur spellagen kommer att förändras framöver. Det riksdagsval som hålls i september 2022 har också potentialen att bli avgörande för hur framtidens svenska spellag ser ut.

Spelberoende

Ansvarsfullt spelande

Om oss